ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจอมทอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
180
207
387
11
ม.2
201
209
410
11
ม.3
165
209
374
11
รวมมัธยมต้น
546
625
1,171
33
ม.4
135
189
324
10
ม.5
83
162
245
10
ม.6
88
168
256
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
306
519
825
30
รวมทั้งหมด
852
1,144
1,996
63
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...