ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแม่แจ่ม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
101
91
192
6
ม.2
74
112
186
5
ม.3
95
97
192
5
รวมมัธยมต้น
270
300
570
16
ม.4
92
140
232
6
ม.5
85
135
220
6
ม.6
88
129
217
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
265
404
669
19
รวมทั้งหมด
535
704
1,239
35
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...