ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
25
33
58
2
ม.2
30
53
83
2
ม.3
25
37
62
2
รวมมัธยมต้น
80
123
203
6
ม.4
51
93
144
4
ม.5
39
71
110
4
ม.6
38
83
121
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
128
247
375
12
รวมทั้งหมด
208
370
578
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...