ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแม่แตง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
71
71
142
4
ม.2
55
83
138
4
ม.3
54
72
126
4
รวมมัธยมต้น
180
226
406
12
ม.4
41
53
94
3
ม.5
50
79
129
4
ม.6
50
60
110
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
141
192
333
11
รวมทั้งหมด
321
418
739
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...