ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
21
20
41
2
ม.2
19
12
31
2
ม.3
27
19
46
2
รวมมัธยมต้น
67
51
118
6
ม.4
13
10
23
2
ม.5
15
21
36
2
ม.6
9
12
21
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
37
43
80
6
รวมทั้งหมด
104
94
198
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...