ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
18
16
34
2
ม.2
9
12
21
2
ม.3
23
9
32
2
รวมมัธยมต้น
50
37
87
6
ม.4
9
18
27
2
ม.5
23
29
52
2
ม.6
9
14
23
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
41
61
102
6
รวมทั้งหมด
91
98
189
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...