ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
167
140
307
8
ม.2
142
152
294
8
ม.3
154
131
285
7
รวมมัธยมต้น
463
423
886
23
ม.4
104
104
208
7
ม.5
68
110
178
5
ม.6
57
96
153
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
229
310
539
18
รวมทั้งหมด
692
733
1,425
41
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...