ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
123
122
245
6
ม.2
114
143
257
6
ม.3
103
129
232
6
รวมมัธยมต้น
340
394
734
18
ม.4
84
226
310
8
ม.5
114
211
325
10
ม.6
88
193
281
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
286
630
916
27
รวมทั้งหมด
626
1,024
1,650
45
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...