ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพร้าววิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
97
130
227
6
ม.2
95
116
211
6
ม.3
79
104
183
6
รวมมัธยมต้น
271
350
621
18
ม.4
78
162
240
6
ม.5
69
148
217
6
ม.6
68
127
195
6
ปวช.1
28
0
28
1
ปวช.2
26
0
26
1
ปวช.3
29
0
29
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
298
437
735
21
รวมทั้งหมด
569
787
1,356
39
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...