ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
60
27
87
3
ม.2
58
20
78
3
ม.3
73
40
113
3
รวมมัธยมต้น
191
87
278
9
ม.4
74
42
116
4
ม.5
49
26
75
3
ม.6
63
22
85
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
186
90
276
10
รวมทั้งหมด
377
177
554
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...