ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสันกำแพง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
244
227
471
12
ม.2
232
237
469
12
ม.3
186
280
466
12
รวมมัธยมต้น
662
744
1,406
36
ม.4
123
236
359
10
ม.5
123
167
290
10
ม.6
100
175
275
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
346
578
924
30
รวมทั้งหมด
1,008
1,322
2,330
66
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...