ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
127
168
295
8
ม.2
132
174
306
8
ม.3
131
160
291
8
รวมมัธยมต้น
390
502
892
24
ม.4
73
120
193
6
ม.5
72
119
191
6
ม.6
68
100
168
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
213
339
552
17
รวมทั้งหมด
603
841
1,444
41
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...