ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
75
121
196
5
ม.2
61
124
185
5
ม.3
80
101
181
5
รวมมัธยมต้น
216
346
562
15
ม.4
42
152
194
6
ม.5
48
140
188
6
ม.6
52
112
164
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
142
404
546
17
รวมทั้งหมด
358
750
1,108
32
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...