ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
33
79
112
3
ม.2
38
55
93
3
ม.3
24
55
79
4
รวมมัธยมต้น
95
189
284
10
ม.4
51
92
143
4
ม.5
41
85
126
3
ม.6
42
51
93
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
134
228
362
10
รวมทั้งหมด
229
417
646
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...