ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสารภีพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
92
83
175
5
ม.2
83
87
170
5
ม.3
90
92
182
6
รวมมัธยมต้น
265
262
527
16
ม.4
59
87
146
5
ม.5
51
53
104
4
ม.6
56
71
127
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
166
211
377
15
รวมทั้งหมด
431
473
904
31
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...