ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
58
65
123
4
ม.2
61
85
146
4
ม.3
45
77
122
4
รวมมัธยมต้น
164
227
391
12
ม.4
67
91
158
4
ม.5
45
78
123
4
ม.6
45
73
118
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
157
242
399
12
รวมทั้งหมด
321
469
790
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...