ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไชยปราการ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
49
56
105
4
ม.2
40
65
105
3
ม.3
38
34
72
2
รวมมัธยมต้น
127
155
282
9
ม.4
27
69
96
4
ม.5
17
41
58
3
ม.6
24
48
72
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
68
158
226
10
รวมทั้งหมด
195
313
508
19
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...