ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไชยปราการ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
47
61
108
3
ม.2
36
39
75
3
ม.3
36
43
79
3
รวมมัธยมต้น
119
143
262
9
ม.4
19
45
64
3
ม.5
25
50
75
3
ม.6
19
28
47
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
63
123
186
8
รวมทั้งหมด
182
266
448
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...