ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
64
67
131
4
ม.2
61
60
121
3
ม.3
57
53
110
3
รวมมัธยมต้น
182
180
362
10
ม.4
29
66
95
3
ม.5
39
44
83
3
ม.6
55
62
117
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
123
172
295
10
รวมทั้งหมด
305
352
657
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...