ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
41
29
70
3
ม.2
31
25
56
3
ม.3
42
20
62
3
รวมมัธยมต้น
114
74
188
9
ม.4
27
35
62
3
ม.5
18
31
49
3
ม.6
27
34
61
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
72
100
172
9
รวมทั้งหมด
186
174
360
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...