ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
2
8
1
อบ.2
12
4
16
1
อบ.3
13
5
18
1
รวม อบ.
31
11
42
3
ป.1
10
3
13
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
45
32
77
6
ม.1
2
4
6
1
ม.2
0
1
1
1
ม.3
3
1
4
1
รวมมัธยมต้น
5
6
11
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
49
130
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...