ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
3
8
1
อบ.2
11
5
16
1
อบ.3
11
3
14
1
รวม อบ.
27
11
38
3
ป.1
3
8
11
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
2
4
6
1
รวมประถม
33
32
65
6
ม.1
0
1
1
1
ม.2
3
1
4
1
ม.3
8
7
15
1
รวมมัธยมต้น
11
9
20
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
52
123
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...