ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
5
7
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
8
7
15
2
ป.1
4
2
6
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
5
1
6
1
รวมประถม
25
20
45
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
27
60
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...