ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
5
15
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
14
11
25
2
ป.1
6
11
17
1
ป.2
13
5
18
1
ป.3
14
11
25
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
62
46
108
6
ม.1
11
7
18
1
ม.2
10
2
12
1
ม.3
12
6
18
1
รวมมัธยมต้น
33
15
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
72
181
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...