ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
5
10
15
1
รวม อบ.
9
16
25
2
ป.1
13
5
18
1
ป.2
14
11
25
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
11
4
15
1
ป.5
8
2
10
1
ป.6
5
11
16
1
รวมประถม
60
41
101
6
ม.1
9
2
11
1
ม.2
11
7
18
1
ม.3
6
11
17
1
รวมมัธยมต้น
26
20
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
77
172
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...