ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
16
23
39
1
อบ.3
34
22
56
2
รวม อบ.
52
47
99
4
ป.1
35
29
64
2
ป.2
35
28
63
2
ป.3
27
30
57
2
ป.4
45
41
86
2
ป.5
42
35
77
2
ป.6
28
45
73
2
รวมประถม
212
208
420
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
264
255
519
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...