ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
4
8
1
อบ.2
34
21
55
2
อบ.3
32
24
56
2
รวม อบ.
70
49
119
5
ป.1
37
29
66
2
ป.2
29
29
58
2
ป.3
46
38
84
2
ป.4
42
37
79
2
ป.5
29
46
75
2
ป.6
22
30
52
2
รวมประถม
205
209
414
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
275
258
533
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...