ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
9
9
18
1
รวม อบ.
15
12
27
2
ป.1
9
7
16
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
43
36
79
6
ม.1
10
10
20
1
ม.2
12
10
22
1
ม.3
11
7
18
1
รวมมัธยมต้น
33
27
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
75
166
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...