ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยหละ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
8
3
11
1
รวม อบ.
18
10
28
2
ป.1
4
6
10
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
5
9
14
1
รวมประถม
43
54
97
6
ม.1
11
5
16
1
ม.2
3
5
8
1
ม.3
5
7
12
1
รวมมัธยมต้น
19
17
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
81
161
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...