ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยหละ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
2
10
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
13
8
21
2
ป.1
6
10
16
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
5
9
14
1
ป.6
13
6
19
1
รวมประถม
52
54
106
6
ม.1
3
5
8
1
ม.2
6
7
13
1
ม.3
7
2
9
1
รวมมัธยมต้น
16
14
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
76
157
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...