ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
8
5
13
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
4
1
5
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
2
4
6
1
รวมประถม
22
19
41
6
ม.1
15
4
19
1
ม.2
8
13
21
1
ม.3
18
7
25
1
รวมมัธยมต้น
41
24
65
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
48
119
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...