ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปวง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
5
9
14
2
ป.1
2
0
2
1
ป.2
0
1
1
1
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
5
4
9
3
ม.1
17
16
33
1
ม.2
10
11
21
1
ม.3
13
11
24
1
รวมมัธยมต้น
40
38
78
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
51
101
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...