ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
116
142
258
7
ม.2
122
135
257
7
ม.3
138
131
269
7
รวมมัธยมต้น
376
408
784
21
ม.4
91
154
245
8
ม.5
98
145
243
8
ม.6
106
153
259
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
10
10
1
ปวช.3
0
7
7
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
295
469
764
26
รวมทั้งหมด
671
877
1,548
47
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...