ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปงถ้ำ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
4
2
6
1
รวม อบ.
13
9
22
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
5
10
15
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
8
10
18
1
รวมประถม
43
49
92
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
58
114
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...