ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังโป่ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
7
1
8
1
รวม อบ.
14
5
19
2
ป.1
10
11
21
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
4
9
13
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
48
42
90
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
47
109
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...