ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
1
1
1
อบ.3
2
3
5
1
รวม อบ.
2
4
6
2
ป.1
4
4
8
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
6
12
18
1
ป.5
8
12
20
1
ป.6
12
12
24
1
รวมประถม
45
50
95
6
ม.1
5
8
13
1
ม.2
17
14
31
1
ม.3
16
13
29
1
รวมมัธยมต้น
38
35
73
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
89
174
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...