ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนผาแดงวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
7
10
17
2
ป.1
2
3
5
1
ป.2
8
3
11
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
1
4
5
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
29
27
56
6
ม.1
6
8
14
1
ม.2
2
2
4
1
ม.3
3
4
7
1
รวมมัธยมต้น
11
14
25
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
51
98
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...