ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
36
45
81
3
อบ.3
36
44
80
3
รวม อบ.
72
89
161
6
ป.1
32
40
72
2
ป.2
35
45
80
2
ป.3
31
41
72
2
ป.4
23
28
51
2
ป.5
29
31
60
2
ป.6
33
30
63
2
รวมประถม
183
215
398
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
255
304
559
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...