ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสบฟ้า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
2
0
2
1
รวม อบ.
6
2
8
2
ป.1
2
4
6
1
ป.2
2
3
5
1
ป.3
2
2
4
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
22
18
40
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
28
20
48
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...