ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
4
5
1
อบ.3
2
3
5
1
รวม อบ.
3
7
10
2
ป.1
1
3
4
1
ป.2
2
2
4
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
1
0
1
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
22
21
43
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
25
28
53
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...