ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านสา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
12
7
19
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
33
34
67
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
41
86
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...