ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งคาวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
7
19
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
20
15
35
2
ป.1
4
7
11
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
5
11
16
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
40
50
90
6
ม.1
8
11
19
1
ม.2
4
4
8
1
ม.3
2
4
6
1
รวมมัธยมต้น
14
19
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
84
158
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...