ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งคาวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
14
14
28
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
4
10
14
1
ป.5
10
10
20
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
44
52
96
6
ม.1
4
4
8
1
ม.2
2
4
6
1
ม.3
6
6
12
1
รวมมัธยมต้น
12
14
26
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
80
150
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...