ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
12
14
26
2
ป.1
12
5
17
1
ป.2
6
13
19
1
ป.3
5
11
16
1
ป.4
14
9
23
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
12
11
23
1
รวมประถม
60
60
120
6
ม.1
4
14
18
1
ม.2
9
8
17
1
ม.3
9
12
21
1
รวมมัธยมต้น
22
34
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
108
202
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...