ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสบลี ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
9
8
17
2
ป.1
4
2
6
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
9
1
10
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
34
20
54
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
28
71
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...