ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขอวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
4
2
6
1
รวม อบ.
5
3
8
2
ป.1
4
4
8
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
5
2
7
1
ป.5
2
1
3
1
ป.6
2
2
4
1
รวมประถม
24
17
41
6
ม.1
1
3
4
1
ม.2
3
6
9
1
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
4
9
13
2
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
29
62
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...