ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขอวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
4
6
10
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
6
2
8
1
ป.6
2
1
3
1
รวมประถม
25
17
42
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
1
2
3
1
ม.3
3
6
9
1
รวมมัธยมต้น
4
8
12
2
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
31
64
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...