ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
4
2
6
1
รวม อบ.
9
4
13
2
ป.1
2
1
3
1
ป.2
0
4
4
1
ป.3
2
0
2
1
ป.4
2
2
4
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
1
1
2
1
รวมประถม
9
10
19
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
18
14
32
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...