ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
5
6
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
2
7
9
2
ป.1
3
2
5
1
ป.2
2
6
8
1
ป.3
1
3
4
1
ป.4
1
2
3
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
15
22
37
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
17
29
46
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...