ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
11
13
24
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
8
11
19
1
ป.3
10
3
13
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
9
1
10
1
รวมประถม
45
30
75
6
ม.1
5
5
10
1
ม.2
2
4
6
1
ม.3
5
5
10
1
รวมมัธยมต้น
12
14
26
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
57
125
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...