ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองยาววิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
12
19
1
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
8
13
21
1
รวม อบ.
21
32
53
3
ป.1
11
9
20
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
5
10
15
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
48
47
95
6
ม.1
4
8
12
1
ม.2
14
6
20
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
24
18
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
97
190
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...