ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
6
15
1
อบ.2
13
9
22
1
อบ.3
13
7
20
1
รวม อบ.
35
22
57
3
ป.1
11
9
20
1
ป.2
5
14
19
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
14
9
23
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
15
10
25
1
รวมประถม
64
64
128
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
86
185
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...