ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหัวฝาย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
10
6
16
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
3
7
10
1
ป.3
2
2
4
1
ป.4
1
5
6
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
22
28
50
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
34
66
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...