ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านแขม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
7
17
1
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
28
18
46
3
ป.1
12
14
26
1
ป.2
18
9
27
1
ป.3
22
18
40
1
ป.4
18
14
32
1
ป.5
14
11
25
1
ป.6
19
6
25
1
รวมประถม
103
72
175
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
131
90
221
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...