ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทาน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
13
9
22
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
12
8
20
1
ป.6
4
9
13
1
รวมประถม
46
43
89
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
52
111
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...