ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
334
352
686
16
ม.2
347
377
724
18
ม.3
311
380
691
16
รวมมัธยมต้น
992
1,109
2,101
50
ม.4
247
393
640
16
ม.5
254
389
643
16
ม.6
238
367
605
16
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
739
1,149
1,888
48
รวมทั้งหมด
1,731
2,258
3,989
98
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...