ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
110
89
199
6
ม.2
122
112
234
7
ม.3
152
110
262
7
รวมมัธยมต้น
384
311
695
20
ม.4
62
63
125
5
ม.5
51
83
134
6
ม.6
57
73
130
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
170
219
389
16
รวมทั้งหมด
554
530
1,084
36
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...